Suur hulk loomingulisi instrumente ja toodangu kõrge kvaliteet

Graafiline disain, fotograafia, video, animatsioon – kõigi nende instrumentide professionaalne kasutamine aitab meil luua kõrgekvaliteedilist reklaamitoodangut kõigi nüüdisaegsete meediakanalite jaoks. Te ei pea pöörduma mitmetesse erinevatesse ettevõtetesse, et trükkida reklaambrošüüre, teha reklaamivideo ja valmistada ette meilisaadetisi. Nii hoiate aega kokku ja saate vajaduse korral reklaammaterjale operatiivselt redigeerida. Meie tööde kvaliteeti saate hinnata portfoolioga tutvudes.

Online-reklaami planeerimine ja disain ühe meeskonna jõududega

Digiturunduse ja reklaamitehnoloogiad võimaldavad teil jälgida teie marketingialaste jõupingutuste tõhusust reaalajas, analüüsida, millised teie reklaammaterjalidest töötavad hästi, millised halvasti ja miks. Analüüs omakorda annab võimaluse õigeaegselt korrigeerida reklaam- ja marketingimaterjale, et tagada nende maksimaalne tõhusus.

Selline lähenemine eeldab intensiivset teabevahetust marketoloogide ja disainerite vahel. Kui seda tööd teevad kaks eri organisatsiooni, siis liigub teave aeglasemalt, teie internetimarketing ja reklaam on vähem paindlikud, kaotavad juhitavuse, mis lõpptulemusena viib ROI (Return on Investment) languseni.

promotion.design pakub marketingi- ja disainiteenuseid ühe organisatsiooni raames. See võimaldab meie klientidel kokku hoida raha ja aega, samuti tagada internetimarketingi suurema paindlikkuse ja juhitavuse.

Võimalus kaugtööks

Ettevõttes promotion.design optimeerime oma tööd selleks, et klientidele oleks tagatud maksimaalne mugavus. Praegu on kõik meie teenused internetis kättesaadavad, voldiku kujundamisest kuni reklaamikampaania läbiviimiseni. Ei ole tähtis, millises linnas või riigis te asute. Meil on alati rõõm teid aidata. Kaugtööna teostatud tööde näited:

Erihind püsiklientide jaoks

Me oleme huvitatud pikaajalistest ja vastastikku kasulikest suhetest. promotion.design pakub püsiklientidele erisoodustust, mis sõltub tellimuste mahust viimase 90 päeva jooksul.

≥ 2000 €10%
≥ 3000 €20%
≥ 5000 €25%

Erinevate projektide töötunde ei summeerita. Hind arvestatakse iga tellimuse jaoks eraldi. Kui püsikliendi soodustus on suurem kui tellimuse mahust lähtuv soodustus, siis tellimuse mahust lähtuvat soodustust ei rakendata. Kui püsikliendi soodustus on väiksem kui tellimuse mahust lähtuv soodustus, siis kasutatakse üksnes tellimuse mahust lähtuvat soodustust.