Video tootmise hind

Sõltuvalt projekti keerukusest võib selle loomine koosneda ühest või kahest etapist. Iga etapi eest makstakse eraldi.

1. etapp: projekti ettevalmistamine elluviimiseks. Sellel etapil arutatakse projekti detaile, otsitakse ideid, kirjutatakse stsenaarium, toimub osaliste valimine, võttesessiooni planeerimine ja ettevalmistamine jne.

2. etapp: projekti elluviimine. Projekti elluviimise maksumus formuleeritakse pärast seda, kui klient on kinnitanud tööde plaani ja arvestatakse lähtuvalt järgmistest tariifidest:

Videovõtted

1 inimene2 inimest3 inimest
2 t80 €140 €200 €
+1 t+40 €+70 €+100 €
1 võttepäev (8 t)300 €500 €700 €

Järeltootmine

≤ 2 t+1 t≥ 10 t≥ 20 t≥ 50 t≥ 100 t
60 €+30 €-5%-10%-15%-20%

Lisakulud, mis on seotud video tootmisega (modellide ja näitlejate honorarid, kostüümide, rekvisiitide ja kulumaterjalide rentimine või valmistamine, samuti muusika või hääle salvestamise eest tasumine, võtteplatsi rentimine jne) kooskõlastatakse kliendiga ettevalmistaval etapil ja selle eest tasutakse eraldi.

Disainiteenuste hind

Sõltuvalt projekti keerukusest võib selle loomine koosneda ühest või kahest etapist. Iga etapi eest makstakse eraldi.

1. etapp: projekti ettevalmistamine elluviimiseks. Sellel etapil arutatakse projekti detaile, otsitakse ja kontrollitakse ideid, luuakse eskiise jne. Kui ettevalmistavaks etapiks kulub üle tunni, siis tasutakse töö eest sellel etapil tariifiga 45 € tunnis*. Kui klient tuleb valmisideega või kui projekti realiseerimise ettevalmistamiseks kulub alla tunni, siis tasub kilent üksnes töö teise etapi eest.

2. etapp: projekti elluviimine. Projekti elluviimise maksumus formuleeritakse pärast seda, kui klient on kinnitanud tööde plaani. Hinnaarvestuse aluseks on kujundaja töö tunnitariif 45 € tunnis.

Internetiturundus

Me oleme seisukohal, et iga klient vajab lähtuvalt oma ettevõtluse ja püstitatud sihtide eripärast isesuguseid marketingilahendusi. Seepärast ei paku me oma klientidele fikseeritud hinna ja standardse teenuste valikuga pakette. Selle asemel analüüsime iga tellimust eraldi ja teeme igale kliendile individuaalse pakkumise.

—————
* Kui projekti elluviimiseks ettevalmistamise juures töötab mitu inimest üheaegselt, siis maksab neist igaühe töötund 45 €

** Internetist saadud materjalide hind lisatakse töö hinnale

Transpordi eest väljapoole Tallinna tasutakse eraldi. Hinnale lisandub KM.